Login or Register

NFO File

For Titanic 1997 REPACK 720p BDRip AC3 x264-MacGuffin

 ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛ  ÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛ
 ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛ  ÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛ
 ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛ  ÛÛ ÛÛ    ÛÛ    ÛÛ  ÛÛ ÛÛ    ÛÛ    ÛÛ ÛÛ  ÛÛ
 ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛ    ÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛ  ÛÛ ÛÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÛ  ÛÛ ÛÛ  ÛÛ
 ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛ    ÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛ  ÛÛ ÛÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÛ  ÛÛ ÛÛ  ÛÛ
 ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛ  ÛÛ ÛÛ    ÛÛ  ÛÛ ÛÛ  ÛÛ ÛÛ    ÛÛ    ÛÛ ÛÛ  ÛÛ
 ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛ  ÛÛ ÛÛ    ÛÛ  ÛÛ ÛÛ  ÛÛ ÛÛ    ÛÛ    ÛÛ ÛÛ  ÛÛ
 ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛ  ÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛ    ÛÛ    ÛÛ ÛÛ  ÛÛ
 ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛ  ÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛ    ÛÛ    ÛÛ ÛÛ  ÛÛ
 

 
 Titanic 1997 720p BDRip AC3 x264 MacGuffin

  
 Format  : Matroska.mkv                              
 Size   : 5.98 GiB
                                
 Runtime  : 3h 14mn
 Rls Date : 12-Sep-12 
                             
 Video   : x264/AVC @ 3950 Kbps, lvl L4.1, 1280 x 546 (2.35:1), 23.976 fps
 Audio   : AC3 @ 448 Kbps 5.1 Ch.- 48.0 KHz S.R.
 
 Source  : BD CHDBits
 Lang/Subs : English/English

 Screens  : minus.com/mbmT0sb4QX/5
            
                              
 SYNOPSIS, GENRE & IMDB Link

 Drama - Romance | http://www.imdb.com/title/tt0120338/
 
 A boy and a girl from differing social backgrounds meet during the ill-fated maiden
 voyage of the RMS Titanic.

 NOTES                                     
 ...

                                         
                               ²         
                              ÛÛÛ      Û   
                              ÛÛÛ  ±    Û   
                              ÛÛÛÛÛ   Û  Û   
                              °Û  Û    Û   
 http://en.wikipedia.org/wiki/MacGuffin           ÛÛÛ  ÛÛÛ      
                              ÛÛÛ         
                              ÛÛÛ         
                               ÛÛÛ ÛÛÛÛÛ      
                               ÛÛ Û °  °     
                               ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ    
                               ÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛ     
                                ÛÛ±ÛÛÛ       
                               Û ÛÛ ÛÛÛ  Û    
                              ÛÛÛÛ  ÛÛÛ  ÛÛÛ   
                            ²ÛÛÛÛÛÛ  ÛÛ  ÛÛÛÛÛÛ 
                            ÛÛÛÛÛÛÛ Û ÛÛ  ÛÛÛÛÛÛÛà*>?Iö;C7?Bö>7Iö8;;Dö9>;9A;:öJJFIMMM7L7IJ9EC7DJ?L?HKI